Google+ Followers

luni, 10 octombrie 2011

PROPUNERILE Comisiei consultative a asociaţiilor profesionale ale mediatorilor - trimestrul III/2011


Principalele modificări propuse vizează:

1) Asigurarea exercitării votului direct şi prin reprezentare, prevăzute în lege şi eliminate de C.M., păstrându-se şi votul prin corespondenţă, ca forma acceptabilă şi avantajoasă de exercitare a votului direct, dar cu asigurarea secretului votului şi securizării procedurii;

2) Eliminarea “votului uninominal” inventat de C.M. şi votarea unui număr de nouă membri titulari şi trei supleanţi din lista de candidaţi validaţi de comisie;

3) Eliminarea condiţiei pentru candidaţi de pregătire 80 de ore suplimentare şi prevederea a numai 40, corespunzător celor doi ani, conform hotărârii C.M. care stabileşte norma de 20 ore anual;

4) Eliminarea definiţiei ilegale “mediator autorizat” din hotărârea C.M. nr.2450/2011 şi înscrierea în Tabloul mediatorilor a tuturor mediatorilor autorizaţi, conform art. 7 din lege, care nu sunt suspendaţi;5) Organizarea votării directe în cadrul unei conferinţe naţionale, la care să se prezinte darea de seamă a actualului consiliu, prezentarea candidaţilor şi programului, promovarea medierii şi profesiei de mediator;

6) Consiliul va fi validat de o comisie electorală, nu de actualul consiliu (art. 22 R.O.A.), având ca atribuţii: supravegherea alegerilor, rezolvarea unor litigii şi situaţii apărute şi validarea consiliului nou ales, din comisie făcând parte preşedinţii subcomisiilor, observatori din partea asociaţiilor, fără vreun amestec al actualului consiliu sau asociaţiilor;

7) Tragerea la sorţi a membrilor subcomisiilor dintre mediatorii autorizaţi care s-au oferit voluntari;

8 ) Decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă de către C.M. pentru membrii subcomisiilor;

9) Este permisă reprezentarea de către un mediator care votează direct la urnă a unui număr de maximum 5 alţi mediatori, în baza unui mandat autentificat la notar sau certificat de avocat, cu transmiterea dinainte a numelui mediatorilor reprezentanţi;

10) Nu se acceptă interzicerea sau condiţionarea dreptului de vot de: (ne)comunicarea C.I.F. (mediatorul răspunde în faţa legii de exercitarea legală a profesiei, inclusiv înregistrarea fiscală), plata taxei de administrare a Tabloului mediatorilor ( legea prevede la art. 21 lit. a) doar taxa de autorizare). Neîndeplinirea unor obligaţii legale poate atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, inclusiv interzicerea practicării profesiei, DAR NU POATE DUCE LA INTERZICEREA DREPTULUI LA VOT!

11) Eliminarea Senatului - H CM nr. 2450/06.08.2011, pct. 3, art. 8.

12. Numărarea şi validarea voturilor numai de către comisia de numărare şi validare a voturilor, nu de către observatori sau supraveghetori. -art. 20 R.O.A. lit.h)

13) La votul prin corespondenţă, mediatorul votează direct pe buletin, îl trimite la consiliu prin curier, care deţine documente stricte de evidenţă. Transmiterea buletinului de vot se face în plic închis fără înscrisuri, introdus în alt plic cu expeditorul şi destinatarul, iar în faţa comisiei, nu lucrătorilor secretariatului să se deschidă plicul exterior, să se marcheze votantul, apoi să se introducă plicul interior, nescris, cu buletinul de vot în urnă; scoaterea plicurilor şi deschiderea lor se face după încheierea votului, în plenul comisiei;

14) Înregistrarea video a procedurii de recepţie şi numărare a voturilor, comisiile nu pot lucra cu mai puţin de jumătate plus unu din numărul de membri, alte aspecte ce vor fi detaliate în Reg. org. alegeri.

15) Procedura de votare nu poate începe decât în condiţiile în care pe listele de candidaţi validaţi şi pe buletinele de vot au fost înscrişi minimum 12 candidaţi, în caz contrar prelungindu-se depunerea candidaturilor; - art. 19 R.O.A.

16) Contestaţiile privind înscrierea pe Tabloul mediatorilor nu se pot soluţiona de secretariatul tehnic şi nici numai de departamentul juridic- ART. 5 (3) ROA. Daca acesta face de fapt verificarea şi înscrierea în Tablou este în situaţie de incompatibilitate cu o comisie de soluţionare a contestaţiilor pentru neînscriere. Soluţionarea poate fi făcută de către o comisie formată din directorul executiv, un alt angajat neimplicat în verificarea actelor şi înscriere pe Tablou şi un consilier juridic desemnat de consiliu şi care nu va mai fi cuprins în nici o altă activitate legată de alegeri ori de soluţionare ulterioară a contestaţiilor în instanţă;

17) Mandatul membrilor consiliului se predă în maximum 30 de zile de la data validării alegerilor, ca în art. 5 (4) din ROF, nu în 3 luni - art. 22 lit.d) ROA, şi art. 13(9) din H CM 2450/06.08.2011.

18. Revocarea membrilor consiliului se face la iniţiativa unei pătrimi din numărul mediatorilor autorizaţi – art. 17 (1&1) din lege şi nu “la cererea în scris a 1/10 din numărul mediatorilor autorizaţi cu drept de vot” – art. 26 lit. c) din ROA.

19. Revocarea nu trebuie organizată de consiliu (H CM 2450/06.08.2011), ci de o comisie electorală neutră.

20. H CM 2247/29.07.2011 conţine atribuţii nestabilite în lege pentru consiliu: stabilirea faptelor care constituie abateri şi aplicarea unor amenzi, aceste atribuţii trebuie eliminate şi stabilit prin lege.

Sursa: http://mediereagalati.wordpress.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu