luni, 30 ianuarie 2012

CENTRUL REGIONAL DE MEDIERE BACĂU

Asociaţia "CENTRUL REGIONAL DE MEDIERE BACĂU", denumită în continuare ACRMB este persoană juridică română de drept privat, non-profit, fără scop patrimonial, independentă, nonguvernamentală, apolitică, constituita în temeiul O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii si in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, a Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor, a Standardelor de formare în domeniul medierii şi procedurilor elaborate de către Consiliul de mediere. ACRMB este înregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al Judecătoriei Bacău la poziţia 5 / A / 2010, având CIF 26507750. ACRMB este înscrisă în Registrul National al Asociaţiilor profesionale ale mediatorilor la pozitia 31, prin decizia 416 / 16.03.2010 a Consiliului de Mediere. Programele, proiectele şi acţiunile desfăşurate de către ACRMB până în prezent sunt prezentate succint după cum urmează: 1.Proiectul „MEDIATORUL DE SERVICIU” în cadrul instanţelor judecătoreşti din judeţul Bacău – punerea în funcţiune a Biroului de Informare gratuită privind medierea conflictelor la Judecătoria Bacău – 01 noiembrie 2011 - prezent; 2. Cursuri de formare iniţială organizate în domeniul medierii şi cursuri de formare continuă organizate pentru mediatorii autorizaţi, pe domenii de specialitate: divorţ, dreptul familiei – 2010-2011; 3. Proiectul „PARTENERIATE STRATEGICE”- sunt încheiate protocoale de colaborare cu Tribunalul Bacău, Judecătoriile Bacău, Oneşti, Moineşti, Podu Turcului, Primăriile Oneşti, Sascut - 2011. Strategia asociației profesionale pentru perioada 2012-2016 are în vedere următoarele obiective strategice: O1. Promovarea medierii în România și în comunitățile românești din străinătate A1 – Editarea publicaţiei electronice „Revista Mediatorilor de Pretutindeni”; A2 – Organizarea de conferinţe, seminarii, forumuri, mese rotunde, alte evenimente privind mijloacele alternative de soluţionare a disputelor; A3 – Protocoale de colaborare cu autorităţile/instituţiile de drept public/privat în vederea promovării şi susţinerii medierii ca metodă alternativă de soluţionare a disputelor; O2. Creşterea calităţii serviciilor de mediere A1 – Organizarea de cursuri de formare profesională iniţială pentru dobândirea calităţii de mediator; A2 – Organizarea pregătirii profesionale continue, pentru specializarea mediatorilor autorizaţi pe domenii de activitate, adaptate nevoilor acestora; A3 – „CAFENEAUA MEDIATORILOR” - întrunirea lunară a mediatorilor pentru strategii practice de mediere şi diseminarea exemplelor de bune-practici; O3. Creşterea vizibilităţii asociaţiei A1 – Întocmirea de parteneriate strategice cu asociaţii europene ale mediatorilor, centre europene de mediere , precum şi alte entităţi din domeniul medierii transnaţionale; A2 – Promovarea de proiecte comune în parteneriate public-privat şi a activităţilor asociaţiei, la nivel naţional şi internaţional; A3 - Îmbunătăţirea vizibilităţii asociaţiei prin actualizarea site-ului propriu, a blogului şi paginii de facebook cu materiale informative cu şi despre mediere şi mediatori, în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională; A4 – Creşterea numărului de membri asociaţi şi atragerea susţinătorilor obiectivelor corespunzatoare intereselor asociaţiei; O4. Îmbunătăţirea cadrului legal A1 – Corelarea cadrului legal al medierii şi profesiei de mediator cu celelalte reglementări privind profesiile liberale; A2 – Susţinerea reglementării medierii obligatorii şi a modificării legislaţiei subsecvente pentru corelarea acesteia; A3 – Formularea de propuneri de armonizare a legislației naționale cu legislația europeană; O5. Diversificarea resurselor A1 – Identificarea de linii de finanţare nerambursabile naţionale şi europene şi accesarea acestora; A2 – Elaborarea şi depunerea de proiecte în domeniul medierii. ACRMB îşi propune în continuare să desfășoare o susținută campanie de promovare a medierii și mediatorilor, în țară și străinătate, să elaboreze instrumente şi să dezvolte reţele profesionale ce cuprind specialişti români din străinătate şi personalităţi sau instituţii specializate din România şi străinătate. CENTRUL REGIONAL DE MEDIERE BACĂU Mediator, Robert-Ionuţ Chiriac ________________________________________ www.mediatoribacau.ro http://www.facebook.com/groups/162793877153920/ http://judiciarius.blogspot.com/ ONEȘTI, 29 ianuarie 2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu