Google+ Followers

miercuri, 28 martie 2012

Starea justiţiei în anul 2011!

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat în şedinţa de joi, 22 martie 2012, Raportul privind starea justiţiei în anul 2011, pe care îl publicăm în exclusivitate. Volumul total de activitate, înregistrat la nivelul instanţelor judecătoreşti în anul 2011, a fost de 3.191.290 dosare, în creştere cu 8% comparativ cu anul anterior, în timp ce schemele instanţelor au fost majorate cu 0,62%. S-a înregistrat recordul istoric în ce priveşte numărul dosarelor înregistrate pe rolul instanţelor judecătoreşti. Raportat la anul 2007, creşterea volumului de activitate a fost cu 17% în cazul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu 77% în cazul curţilor de apel, cu 61% în cazul tribunalelor şi cu 68% în ceea ce priveşte judecătoriile. Similar situaţiei de la nivelul instanţelor judecătoreşti, numărul dosarelor penale înregistrate la parchete a crescut cu 9% comparativ cu anul anterior, ajungând la 1.654.569 dosare, în timp ce schemele parchetelor au fost majorate cu doar 1,82%. Cu excepţia Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a înregistrat un volum de dosare penale cu 14% mai mic decât cel înregistrat în anul anterior, toate parchetele au înregistrat o creştere a volumului de dosare în anul 2011, cea mai mare creştere având loc la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii, urmată de cea a parchetelor de pe lângă tribunale şi de pe lângă curţile de apel, în această ordine. Este de remarcat că, raportat la anul 2007, în anul 2011, numărul dosarelor penale a crescut cu un procent de 54%. În anul 2011, bugetul alocat instanţelor de drept comun şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi bugetul alocat în raport cu ponderea populaţiei deservite a scăzut, comparativ cu anul anterior, iar bugetul instanţelor şi parchetelor, ca procent din produsul intern brut, a cunoscut cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani. În cuprinsul raportului este amintită şi opinia majoritară a judecătorilor şi procurorilor, care spun că, în anul 2011, factorul politic a încercat, într-o mai mare măsură decât în anul precedent, să influenţeze sistemul judiciar, iar independenţa justiţiei a fost ameninţată, în principal, prin acţiuni ale Executivului. Sursa: http://www.membricsm.ro/starea-justitiei-in-anul-2011/ Potrivit Raportului privind starea justitiei, în anul 2011 justiţiabilii au recurs mai des la procedura medierii, ca metodă alternativă de soluţionare a litigiilor. Instanţele au încuviinţat 1525 de medieri în timpul proceselor, faţă de doar 258 de medieri în anul anterior. Datele statistice arată că această procedură a început să fie utilizată şi la nivelul parchetelor, unde deocamdată doar două cauze fiind soluţionate prin mediere. Cu toate acestea, Consiliul Superior al Magistraturii a concluzionat că numărul mic al cauzelor în care părţile au apelat la mediere denotă faptul că instituţia, în forma sa actuală, nu şi-a atins scopul de a degreva instanţele, astfel încât se impune regândirea ei, pentru a-i asigura eficienţa. În momentul de faţă, pe rolul Parlamentului se află o propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la care Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor a solicitat un punct de vedere Consiliului Superior al Magistraturii. Propunerea vizează, în principal, introducerea obligativităţii medierii în anumite cauze, precum şi unele aspecte legate de organizarea şi funcţionarea Consiliului de Mediere. În şedinţa din 13 septembrie 2011, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a analizat această propunere legislativă, formulând mai multe observaţii şi propuneri, transmise Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor. Cu referire la aceeaşi propunere legislativă, Ministerul Justiţiei a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să formuleze propuneri şi observaţii în cazul în care se vor identifica litigii pentru care se va aprecia că medierea trebuie să fie obligatorie, şi să identifice măsurile care pot fi luate în cazul în care îndrumarea la mediere de către judecători nu este respectată de părţi. În şedinţa din 19 ianuarie , Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că este posibilă instituirea unor norme privind obligativitatea pentru anumite părţi, în anumite tipuri de litigii, de a se prezenta la şedinţa de informare şi au fost identificate unele tipuri de cauze în care s-ar putea reglementa medierea obligatorie, dar şi modalităţi de motivare a părţilor dintr-un litigiu de a apela la mediere, atât stimulative-recompensatorii, cât şi sancţionatorii, propunerile şi observaţiile formulate fiind înaintate Ministerului Justiţiei. Adrian Toni Neacsu, membru CSM: “ideea e ca in ritmul asta trebuie sa asteptam vreo 50 de ani sa ajungem pe la media de procese incheiate prin mediere prin Europa. alternativa ar fi desigur sa o declaram, legislativ, obligatorie.” Sursa: http://mediereagalati.wordpress.com/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu