Google+ Followers

joi, 13 ianuarie 2011

MODEL PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI DE INFORMARE PRIVIND AVANTAJELE MEDIERII

Pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor şi pentru a veni în sprijinul colegilor mediatori care respectă obligaţia de informare gretuită privind avantajele medierii, prevăzută de lege, redăm alăturat un MODEL orientativ de PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI DE INFORMARE PRIVIND AVANTAJELE MEDIERII:


CENTRUL DE MEDIERE ........................
...................................... - Birou de Mediator

PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI DE INFORMARE PRIVIND
AVANTAJELE MEDIERII

Nr. _____din data de ____________

În cadrul şedinţei de informare privind procedura şi avantajele medierii în care d-na/dl. ………………………….……………............................ are calitatea de mediator,
au participat:

1. Dl/Dna………………………….……………., domiciliat(ă) în………................, Str…………............................, nr.......,bl…......, et……, ap…..., judeţul......................., identificat prin C.I./B.I. seria……, nr…..…, CNP …………………………………

2. Dl/Dna……………………………….……..…., domiciliat(ă) în…………..........., Str…………........................., nr…...., bl........, et….., ap…..., judeţul......................., identificat prin C.I./B.I. seria……, nr.………, CNP …………………………………

3. Dl/Dna………………………….……………., domiciliat(ă) în………................, Str…………............................, nr.......,bl…......, et……, ap…..., judeţul......................., identificat prin C.I./B.I. seria……, nr…..…, CNP …………………………………

4. Dl/Dna……………………………….……..…., domiciliat(ă) în…………..........., Str…………........................., nr…...., bl........, et….., ap…..., judeţul......................., identificat prin C.I./B.I. seria……, nr.………, CNP …………………………………

Părţile au fost informate gratuit cu privire la procedura şi avantajele medierii conform Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, astfel cum a fost modificată prin Legea nr.370/2009 şi O.G. nr.13/2010, precum şi a Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor.
În urma şedinţei de informare gratuită cu privire la procedura şi avantajele medierii, părţi au decis:
□ acceptă medierea pentru soluţionarea litigiului, următoarele părţi:
1.……………......…………… 2. …………....……………..… 3……………......…………… 4………………....……………
□ refuză soluţionarea litigiului prin mediere, următoarele părţi:
1.……………......…………… 2. …………....……………..… 3……………......…………… 4………………....……………

Şedinţa de informare s-a desfasurat începând cu ora .......... şi s-a încheiat la ora ...........
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, în …… exemplare.

Părţi,
1.……………......…………… 2. …………....……………..… 3……………......…………… 4………………....……………
Mediator,
……………………………
VERSO

INFORMARE PRIVIND PROCEDURA ŞI AVANTAJELE MEDIERII

AVANTAJELE MEDIERII:
Mai rapid. Medierea permite o importanta economie de timp si evitatea stresului generat de un litigiu derulat in fata instantei de judecata, deoarece procesele dureaza un timp relativ indelungat. Prin mediere se ajunge, de regula, la o solutie in doar cateva ore.
Mai ieftin. Medierea implica costuri semnificativ reduse fata de o procedura judiciara. Se evita cheltuielile de judecata, respectiv taxele judiciare de timbru, onorariile expertilor etc. Mai mult, daca pe parcursul unui proces civil, partile ajung la o intelegere pe calea medierii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru platite pentru investirea acesteia.
Recuperarea taxei de timbru. In situatia in care partile ajung la un acord in urma sedintei de mediere, pot solicita instantei de judecata rambursarea taxei judiciare care a fost achitata.
Rambursarea onorariului. Conform prevederilor in vigoare persoanele care realizeaza venituri cuprinse intre 500-800 de lei pot beneficia de restituirea in tot sau in parte a sumelor platite cu titlu de onorariu mediatorului.
Partile decid singure asupra modului de solutionare a disputei. În principiu, partile pot lua decizii mai bune cu privire la solutionarea conflictului decat o autoritate din afara si tind sa respecte acordul cand sunt direct responsabile pentru rezultatul negocierilor.
Sedinta de mediere este stabilita in functie de programul partilor. In comparaţie cu instanta unde partilor le este impus a se prezenta intr-o data specifica si la o anumita ora in sala de judecata, medierea ofera partilor oportunitatea de a stabili singure, in acord cu programul lor, data, ora si locul unde se va desfasura sedinta de mediere.
Partile au control total asupra procesului. Prin mediere partile pot sa negocieze in toate aspectele prin care conflictul poate sa fie solutionat. Sunt libere sa stabileasca ele insele termene, conditii, modalitati si sa stabileasca in functie de posibilitatile si necesitatile fiecaruia solutia perfecta.
Solutia rezultata in urma medierii este un castig pentru toate părţile. Medierea permite gasirea de catre parti, cu ajutorul mediatorului, a unei solutii creative si eficiente de rezolvare a conflictului prin care nimeni nu pierde, toate partile castiga.
Confidentialitate asupra procesului. In comparatie cu instanta unde un numar variabil de persoane pot cunoaste aspecte importante cu privire la conflictul in care sunt implicate partile, in mediere partile evita astfel sa-si faca publice problemele intr-o sala de judecata.

PROCEDURA MEDIERII:
Părtile aflate în conflict se prezintă împreună la mediator. În cazul în care se prezintă numai una dintre părti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte părti invitatia scrisă, în vederea acceptării medierii si încheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii textului.
Medierea se bazează pe cooperarea părtilor si utilizarea, de către mediator, a unor metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere. Metodele si tehnicile utilizate de către mediator trebuie să servească exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmărite de părtile aflate în conflict. Mediatorul nu poate impune părtilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii.
Părtile aflate în conflict au dreptul să fie asistate de avocat sau de alte persoane, în conditiile stabilite de comun acord. În cursul medierii părtile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispozitie, în conditiile legii.
Când părtile aflate în conflict au ajuns la o întelegere, se redactează un acord care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui înscris sub semnătură privată. Întelegerea părtilor nu trebuie să cuprindă prevederi care aduc atingere legii si ordinii publice. Întelegerea părtilor poate fi afectată, în conditiile legii, de termene si conditii. Întelegerea părtilor poate fi supusă verificării notarului public în vederea autentificării ori, după caz, încuviintării instantei de judecată, în conditiile legii.
La închiderea procedurii de mediere, în oricare dintre cazurile prevăzute de lege, mediatorul va întocmi un proces-verbal care se semnează de către părti, personal sau prin reprezentant, si de mediator. Părtile primesc câte un exemplar original al procesului-verbal.

AI O PROBLEMĂ DE REZOLVAT?
ALEGE MEDIEREA!
O ALTERNATIVĂ LA PROCESUL ÎN INSTANŢĂ!
PRIN MEDIERE SOLUŢIA ESTE ÎN MÂINILE TALE!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu