luni, 5 decembrie 2011

CENTRUL REGIONAL DE MEDIERE BACĂU - Comunicat de presă


Comunicat de presăÎn ziua de 03 decembrie 2011, ora 11:00, în municipiul Bacău, str. Oituz nr. 17, etaj 2, judeţul Bacău, a avut loc Adunarea Generală a Asociaţilor CENTRULUI REGIONAL DE MEDIERE BACĂU, asociaţia profesională reprezentativă a mediatorilor din judeţul Bacău.

În cadrul şedinţei, mediatorii din judeţul Bacău au hotărât în unanimitate modificarea statutului CENTRULUI REGIONAL DE MEDIERE BACĂU, prelungind mandatul membrilor Consiliului Director şi a cenzorului de la 1 an la 4 ani.

Cu aceeaşi ocazie, la conducerea CENTRULUI REGIONAL DE MEDIERE BACĂU a fost aleasă în majoritate o nouă echipă de conducere pentru un mandat de 4 ani, încrederea fiind acordată mediatorilor:
1. PREŞEDINTE: Mediator Robert-Ionuţ CHIRIAC;
2. PRIM-VICEPREŞEDINTE: Mediator Cătălin GAMAN;
3. PRIM-VICEPREŞEDINTE: Mediator Virginia Smărăndiţa BRĂESCU;
4. VICEPREŞEDINTE: Mediator Vasile CRISTIA;
5. SECRETAR: Mediator Constantin-Florentin GRĂDINARU.

Echipa de conducere a CENTRULUI REGIONAL DE MEDIERE BACĂU şi-a manifestat voinţa de a contribui accentuat la popularizarea medierii în România, la dezvoltarea asociaţiei profesionale prin parteneriate în ţară şi în străinătate, organizarea de programe şi activităţi specifice de instruire şi perfecţionare a mediatorilor din judeţul Bacău, la promovarea şi dezvoltarea tehnicilor de mediere, la amendarea legislaţiei cu privire la mediere şi organizarea profesiei de mediator, precum şi la îmbunătăţirea Standardelor de formare în domeniul medierii.

Informarea gratuită a justiţiabililor cu privire la mediere, dacă litigiul în care se află poate fi soluţionat pe calea medierii, ce presupune procedura propriu-zisă a medierii, informaţii privind costurile, cum pot alege un mediator şi orice alte elemente necesare pentru ca părţile să poată lua decizii, pentru a soluţiona litigiul pe cale amiabilă, ce se desfăşoară în prezent în cadrul Biroului de Informare la Judecătoria Bacău va continua şi va fi extinsă la toate instanţele din judeţul Bacău.

Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la sediul CENTRULUI REGIONAL DE MEDIERE BACĂU din municipiul Bacău, str. Oituz nr. 17, etaj 2, judeţul Bacău, tel. 0234.582429, 0744.658.016, e-mail: secretariatacrmb@yahoo.com sau pe site-ul asociaţiei http://mediatoribacau.ro.

PREŞEDINTE,
Mediator Robert-Ionuţ CHIRIAC

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu