duminică, 18 noiembrie 2012

Statutul profesiei de mediator prinde contur la Comisia consultativă a corpului profesional!

În data de 17.11.2012 a avut loc la Braşov şedinţa comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor, conform celor stabilite de participanţii la întâlnirea precedentă de la Piatra Neamţ din 21.09.2012 şi convocării publicate de coordonatori pe site-ul Consiliului de mediere şi grupul de discuţii cc@cmediere.ro. Deşi iniţial invitaţia de găzduire a fost lansată de către reprezentantul A.M.A. Braşov, aceasta nu a mai onorat-o, în schimb s-au oferit ca gazde managerii Asociaţiei UZAMINT Braşov, dna Mariana Belbiţă şi dl. Constantin Mihaiu, care au oferit un cadru deosebit şi nemaiîntâlnit până acum la Bucureşti sau în ţară, lucru pentru care atât noi cât şi ceilalţi participanţi mulţumim foarte mult înainte de toate. Din partea Consiliului de mediere (CM) au participat dna Mocan Angelica şi dna Ioana Marin, iar şedinţa a fost condusă de coordonatorul Trifescu Valentin. La şedinţă au participat aproximativ 30 de mediatori, care au reprezentat 25 asociaţii profesionale ale mediatorilor înscrise în Registrul Naţional al CM, astfel: 1. Belbiţă M. – Uzamint BV, 2-3. Trifescu V. – As.CM Piatra Neamţ şi As. CM Ploieşti, 4. Ivanov G.N. – As. PM Transilvania, 5. Ichim G. – ACM Bacău, 6. Alexandru M.I. – A.C.M. Baia Mare, 7. Mocanu I. – ACM Vrancea, 8. Ghigea V. – A. Colegiul Med. Bacău, 9. Bonţeanu S. – As. Med. Mureş, 10. Asofronie C. – As. Med. Galaţi, 11. Dinu N. – As. PROPAC Oradea, 12. Arhire N. – As. R.Med.Aut. Moldova, 13. Lala D.I. –As.M OLG Sibiu, 14. Ciorobea A. – APMR, 15.-16 Antohe G. – AMA Braşov şi As. Med. Ardeleni, 17. Manea D. – Centrul S.D.M. Constanţa, 18. Iacob A. –As.CM Constanţa, 19. Găman C. – As. CRM Bacău, 20. Borzan D. – As.Med. P. Bistriţa, 21. Vlaicu R. – As. B.M. Dâmboviţa, 22-23. Ionică D. – As. Colegiul Med. Bucureşti şi As. FINBAN, 24. Stan D.D. – As. Camera Med. Iaşi, 25. Văduva M. – As. PROCONSENS Bucureşti. Ordinea de zi a avut un singur punct: Statutul profesiei de mediator, document ce trebuie adoptat de CM în termen de 60 de zile de la republicarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi exercitarea profesiei de mediator, în baza art. V din Legea nr. 115/04.07.2012 de modificare a legii medierii. Menţionăm că în acest scop CM a stabilit un grup de lucru format din 6 membri prin Hotărârea nr. 731/31.08.2012, a aprobat o Procedură de elaborare şi adoptare a statutului prin Hotărârea nr. 781/31.08.2012 şi a desemnat un coordonator prin Hotărârea nr. 845/28.09.2012, dar deocamdată nu s-a făcut altceva, iar republicarea legii va fi realizată când se va considera oportun de către CM. Pe această linie, discuţiile au început din aprilie în comisia consultativă, la Piatra Neamţ în 21.09.2012 a fost desemnat dintre voluntari un colectiv de lucru format din mediatorii Trifescu Valentin, Chelariu Romeu şi Asofronie Constantin pentru realizarea unui material comun din cele două proiecte publicate pe site-ul CM şi s-a adoptat o structură în 9 capitole ale viitorului statut. Atunci a fost prezentat şi alt proiect de către dl. C. Zbora Ciurel, publicat şi acesta ulterior şi distribuit comisiei şi celorlalţi mediatori pe site şi email. De asemenea, după prezentarea celor 3 variante de organizare a corpului profesional al mediatorilor, s-a convenit ca discuţiile asupra capitolului IV Organizare să fie prelungite, urmând ca să se analizeze şi să se voteze de către reprezentanţii asociaţiilor interesate celelalte capitole în 17.11.2012. După salutul gazdelor, mulţumirile participanţilor către acestea, informarea din partea CM şi efectuarea prezenţei şi stabilirea secretariatului şedinţei, sub conducerea coordonatorului Trifescu au început discuţiile pe articole la proiectul comun şi aprobarea acestora de către reprezentanţii asociaţiilor. Reprezentantul As. Med. Galaţi a propus includerea unui capitol „Pregătirea mediatorilor”, propunere care a fost acceptată de reprezentanţii asociaţiilor, urmând a se prelua reglementările existente şi cele necesare în domeniu, aşa cum au stabilit şi alte profesii. Nu au lipsit nici de această dată opozanţi ai continuării demersului, ca şi când aplicarea legii este facultativă, după interesele unor grupuri care vor să impună, ca şi până acum, tratarea profesiei ca o rudă săracă şi neavenită, la masa celorlalte profesii liberale, între care se mândresc că aparţin, fără acoperirea de facto. Este vorba de opoziţia reprezentanţilor aceloraşi asociaţii: Colegiul Mediatorilor Bucureşti, APMR, AMA Braşov, PROCONSENS, mai nou Asociaţia Mediatorilor Ardeleni, As. FINBAN, Camera Mediatorilor Vrancea, care nu acceptă şi tergiversează din motive proprii elaborarea şi adoptarea statutului, dar mai ales organizarea unitară a corpului profesional. A contat însă poziţia constructivă la dezbateri şi dorinţa de a realiza ceea ce legea, CM şi majoritatea asociaţiilor au stabilit, din partea mediatorilor Ichim Gabriela, Daniela Manea, Mariana Belbiţă, Constantin Asofronie, Cătălin Găman, Anca Iacob, Doina Stan, Marina Alexandru şi alţii, de partea cealaltă făcându-şi „datoria” opozanţii prin M. Văduva, A. Ciorobea, G. Antohe, I. Mocanu, D. Ionică. Fără pauza de masă, majoritatea participanţilor au votat conţinutul proiectului, urmând ca până pe 23 noiembrie, grupul de lucru să-l finalizeze, mai puţin capitolul Organizare, pe baza proiectelor puse în dezbatere, cu completări din lege, ROF al CM şi unele hotărâri ale acestuia, cu referinţă la profesia de mediator. Au fost înregistrate voturi „pentru” de la reprezentanţii a 18 asociaţii profesionale şi 7 voturi „împotrivă” din partea asociaţiilor amintite mai sus. Participanţii au stabilit următoarele măsuri: 1. Forma aprobată a proiectului va fi prezentată la CM în 23.11.2012 pentru aprobarea în şedinţa CM a postării pe site, în vederea dezbaterii publice şi consultării asociaţiilor şi celorlalţi mediatori, timp de 30 de zile. 2. Pentru Capitolul Organizarea profesiei să se primească la comisie şi alte propuneri motivate cu text şi electronic până cel târziu la 15.12.2012. 3. Organizarea unei alte şedinţe extraordinare a comisiei consultative în jurul datei de 15.12.2012 sau în preziua Conferinţei naţionale a mediatorilor pentru finalizarea şi a acestui capitol, care să fie prezentat CM şi asociaţiilor în vederea aprobării. În final s-a mulţumit participanţilor pentru eforturile de prezentare la şedinţă şi contribuţia la elaborarea proiectelor, asociaţiilor interesate care au trimis reprezentanţi cu propuneri şi s-a solicitat ca grupul de lucru al membrilor CM să analizeze proiectul şi să participe la viitoarea şedinţă a comisiei cu forma acceptată a acestuia, astfel încât să poată republica legea medierii până la sfârşitul anului şi să se adopte de către comisia consultativă şi apoi de către Consiliul de mediere Statutul profesiei de mediator, necesar mediatorilor şi impus de art. V din Legea nr. 115/2012. Mediator Asofronie Constantin Sursa: Mediere Galaţi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu