vineri, 13 septembrie 2013

Cum se realizeaza etapa de informare din procedura de mediere?

Etapa de informare din procedura de mediere, cum se realizeaza? Iata modul cum trebuie sa inteleaga mediatorii acest concept de informare, care acum este lege. 1) Informarea pe care trebuie sa o faca juristii se gaseste in continutul art.6 din legea 192/2006 : (Organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele) in art.227 alin.2 si 3 codul de procedura civila : (2)judecătorul poate invita părţile să participe la o şedinţă de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri (3) În cazul în care judecătorul recomandă medierea, părţile se vor prezenta la mediator, în vederea informării lor cu privire la avantajele medierii. si punctul 25 alin 2 din preambulul directive 52/2008, : ,,De asemenea, statele membre ar trebui să încurajeze practicienii în domeniul dreptului să îşi informeze clienţii cu privire la posibilitatea recurgerii la mediere 2) Informarea pe care trebuie sa o faca mediatorul FACE PARTE din Procedura de mediere. Este o ETAPA A MEDIERII PREALABILA INCHEIERII CONTRACTULUI DE MEDIERE ( conform Capitolul V – Procedura de mediere, Sectiunea 1 – Procedura prealabila incheierii contractului de mediere, art. 43 alin 1) Redau mai jos un model de invitatie la MEDIERE, Atentie la mediere NU LA INFORMARE. Ca mediatori trebuie sa stiti ca aveti datoria : a) De a analiza preliminar conflictul din punctul de vedere al fiecarei parti, precum tipul de conflict, factorii care au determinat conflictul si cauzele conflictului. b) De a stabili impreuna cu partile un diagnostic al conflictului, a le informa cu avantajele unui eventual acord de mediere raportate la cazul lor concret. c) Dupa etapa de informare partile decid daca agreeaza continuarea medierii prin INCHEIEREA CONTRACTULUI DE MEDIERE. Nr. … din ……… INVITAŢIE LA MEDIERE Către...................................................................................... Ca urmare a cererii formulate în temeiul art. 43 alin.(1) din Legea nr.192/ 2006, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, de către doamna (domnul)……….., vă rugam sa acceptati invitatia noastra de a participa in ziua de ……………., ora ………., la sediul Societăţii civile profesionale de mediatori ......................... în ..............., nr. ......, bl. ....., sc... la o SEDINTA DE MEDIERE despre scopul, rolul, avantajele si efectele juridice ale medierii in Romania. Precizam ca aceasta sedinta de informare este o etapa cuprinsa in procedura de mediere si este gratuita conform Legii 192/2006 modificata si completata. In situatia in care dupa aceasta intalnire, veti fi de acord, veti putea rezolva, prin procedura medierii, neintelegerile dintre solicitanti si dumneavoastra privitoare la litigiul din Dosarul …….. aflat pe rolul Judecatoriei …………... Vă rugăm să vă exprimaţi opţiunea cu privire la acceptarea procedurii de mediere, în baza art. 44 alin.(2) din legea 192/2006 şi să ne comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere la urmatoarea adresa...., email.... Pentru orice informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie şi putem fi contactaţi la numerele de telefon ........................................ Cu stimă, Mediator Mediator Ion Dedu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu