Google+ Followers

joi, 11 noiembrie 2010

Investirea cu formula executorie a acordului de mediere

La cererea de investire cu formula executorie se anexeaza urmatoarele acte:

- acordul de mediere incheiat de parti;
- procesul-verbal de finalizare a medierii;
- taxa de timbru si timbru judiciar.

Procedura de judecata se desfasoara fara citarea partilor. Pronuntarea instantei de judecata: "Admite cererea . Dispune investirea cu formula executorie."

In drept, pentru sustinerea cererii, sunt avute in vedere dispozitiile art. 63 din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, precum si prevederile art. 6 din Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala referitoare la posibilitatea uneia dintre parti de a solicita dobandirea caracterului executoriu al acordului scris rezultat in urma medierii, continutul unui astfel de acord dobandind forta executorie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu