Google+ Followers

miercuri, 3 august 2011

DOCUMENT DE POZIŢIE cu privire la modificarea organizării Consiliului de Mediere şi la alegeri.


De când am intrat în acestă profesie, din anul 2010, am rămas consternat de lupta continuă pentru putere care se duce vizibil sau în culise de către actualii membri ai Consiliului de Mediere şi contestatarii neobosiţi ai acestora.
Dragii mei, opriţi-vă! Tocmai cei care promovează dialogul ca mijloc de soluţionare alternativă a conflictelor, tocmai cei care promovează pacea ca şi cale de stingere a litigiilor, tocmai aceştia ne demonstrează tuturor că nu fac nimic din ceea ce spun şi că nu cred în nimic din ceea ce ar trebui să promoveze!
Solicit ca pledoaria mea să fie interpretată în sensul valorificării unei idei, fără a se confunda cu un atac la persoană sau cu o strategie de publicitate.
I. Modificarea intempestivă, restrictivă şi nelegală, adăugând la lege a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de Mediere, dovedeşte intenţia directă şi direcţie cu premeditare a actualilor membri ai CM în a-şi netezi drumul spre un mou mandat şi a-şi preconstitui avantaje electorale, a crea o vădită dezorganizare înainte de alegeri, o isterie în rândurile mediatorilor în a dovedi autorizări suplimentare, înregistrări fiscale, apartenenţe profesionale, etc., şi o încălcare flagrantă a dreptului de a alege a oricărui mediator autorizat în condiţiile legii, indiferent de experienţa sa profesională. Solicit includerea expresă a interdicţiei modificării reglementărilor de organizare şi funcţionare a CM şi a exercitării profesiei, cu mai puţin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului.
II. Pledez pentru înscrierea nediscriminatorie în Tabloul Mediatorilor a tuturor mediatorilor autorizaţi, conform legii, fără taxe prohibitive, fără condiţii restrictive. Este obligaţia CM să întocmească, să înscrie, să ţină evidenţa mediatorilor autorizaţi şi să publice Tabloul în Monitorul Oficial, potrivit art.12 din Legea nr.192/2006. Lipsirea mediatorilor autorizaţi de înscrierea în Tabloul Mediatorilor încalcă un drept fundamental al mediatorului la exercitarea profesiei. Pledez pentru respectarea obligaţiei CM de actualizare periodică şi cel puţin o dată pe an a Tabloului mediatorilor şi punerea la dispoziţie GRATUIT celor interesaţi la sediul său, al instanţelor judecătoreşti, al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de Internet a acestuia.
III. Pledez pentru libera asociere a mediatorilor în asociaţii profesionale locale şi naţionale, conform art.40 din Constituţia României, obligaţia legală fiind aceea a constituirii asociaţiilor profesionale şi nu apartenenţa mediatorilor la una dintre acestea, contrară dreptului la liberă asociere. Scopul asociaţiilor profesionale îl constituie reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului lor, apartenenţa mediatoriilor la acestea fiind expresia exercitării dreptului lor la liberă asociere, fără drept de sancţiune a exercitării profesiei în lipsa afilierii.
IV. Pledez pentru o altă mentalitate la conducerea Consiliului de Mediere! Pledez pentru alegeri libere, organizate independent, transparent şi de îndată, conform art.III din Legea nr.370/2009, alegeri la care pot participa toţi mediatorii autorizaţi, în condiţiile Legii nr.192/2006. Candidaturile la Consiliul de Mediere să fie libere şi necondiţionate de cerinţe restrictive, subiective şi nedeterminabile, precum cunoştinţe teoretice irelevant cuantificate, respectiv obligaţia nelegală de plată a unei taxe, cu respectarea dreptului oricărui mediator autorizat de a fi ales.
Pentru aceste motive, solicit amendarea de urgenţă a Hotărârii 2247/29.07.2011 privind modificarea R.O.F. al C.M. şi a Hotărârii C.M. nr. 2246/29.07.2011 privind organizarea alegerilor, în sensul respectării Constituţiei României, a Legii nr.192/2006 şi a drepturilor fundamentale ale mediatorilor.

Mediator autorizat: CHIRIAC Robert-Ionuţ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu