Google+ Followers

vineri, 19 august 2011

APEL PUBLIC LA UNITATE, SOLIDARITATE, ATITUDINE şi ACŢIUNE!


În Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 581 din data de 17 august 2011 a fost publicată Hotărârea Consiliului de mediere nr. 2247/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, iar mediatorii autorizaţi/asociaţiile profesionale iau atitudine!

Prin aceste modificări intempestive, netransparente, neprincipiale şi unilaterale ale Consiliului de Mediere se încalcă drepturile mediatorilor de liberă asociere, de liberă practică a exercitării profesiei, de a figura în Tabloul mediatorilor autorizaţi, respectiv dreptul de a fi ales, motiv pentru care formulăm prezentul:

APEL PUBLIC

CĂTRE:
toţi mediatorii autorizaţi în baza art.7 şi 8 din Legea nr.192/2006 şi asociaţiile profesionale ale mediatorilor, constituite în baza art.24 din Legea nr.192/2006

PENTRU:


1.Coalizarea tuturor mediatorii autorizaţi în baza art.7 şi 8 din Legea nr.192/2006şi asociaţiilor profesionale ale mediatorilor, constituite în baza art.24 din Legea nr.192/2006 care sunt conştienţi activ de vătămarea drepturilor lor şi iau atitudine publică pentru prezervarea drepturilor fundamentale ale mediatorilor;

2.Publicizarea şi conştientizarea tuturor mediatorilor asupra riscurilor generate de impunerea de noi obligaţii mediatorilor autorizaţi, de lezarea dreptului de exercitare a profesiei, a dreptului de a alege şi de a fi ales, prin neincluderea lor în Tabloul mediatorilor în pofida dispoziţiilor art.12 din Legea nr.192/2006;

3.Suspendarea temporară de către emitent a executării H.C.M. nr.2247/2011 până la data alegerii noului Consiliul de Mediere.

4.Senzibilizarea Consiliului de Mediere asupra riscului apelării în masă de către mediatorii autorizaţi vătămaţi în drepturile lor la instanţele de judecată competente pentru suspendarea executării hotărârilor C.M., prezervarea drepturilor fundamentale ale mediatorilor şi necesitatea soluţionării prin mijloace alternative a acestei dispute, pentru preîntâmpinarea unor litigii;

5. Prevederea expresă a interdicţiei modificării reglementărilor de organizare şi funcţionare a C.M. şi a exercitării profesiei, cu mai puţin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului.

6.Organizarea numaidecât a unei Adunări Generale Extraordinare a tuturor mediatorilor autorizaţi până la data modificărilor Regulamentului C.M., având pe ordinea de zi:
- adoptarea Regulamentului privind alegerea membrilor noului Consiliului de mediere;
- constituirea Comisiei Electorale din rândul mediatorilor, care să aibă mandat în vederea organizării alegerilor pentru constituirea noului Consiliu de mediere.

7.Respectarea principiilor fundamentale în baza cărora îşi desfăşoară activitatea Consiliul de mediere, indiferent de membrii săi, respectiv a principiilor: legalităţii, cooperării, prevenirii, parteneriatului, transparenţei şi dialogului social, precum şi principiul responsabilităţii.

8.Respectarea drepturilor fundamentale ale mediatorilor la liberă exprimare, dreptului la liberă asociere, dreptului de liberă practică a exercitării profesiei, dreptului de a figura în Tabloul mediatorilor autorizaţi, respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales.

Pentru cei care îşi doresc prezervarea caracterului liberal al acestei profesii, pentru cei care nu s-au convins încă de pericolul pierderii drepturilor câştigate până în prezent în calitate de mediator autorizat şi pentru cei care înţeleg legitimitatea apărării prin orice mijloace morale şi legale a drepturilor mediatorilor, cred că venit momentul să luăm atitudine şi să acţionăm ca atare, ca persoane interesate ce aparţin “încă” profesiei de mediator!

Mediatorii nu sunt simpli prestatori de servicii şi nici simpli plătitori de taxe, ci ei sunt principalele instrumente de realizare a unei activităţi de interes public - medierea, menită să contribuie substanţial la îmbunătăţirea actului de justiţie şi în aceste condiţii drepturile lor trebuie să fie protejate!


Motto : "… atât de mulţi sunt atât de săraci pentru că atât de puţini sunt atât de bogaţi… "

LIBERTATE PROFESIEI LIBERALE DE MEDIATOR!!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu