Google+ Followers

luni, 11 aprilie 2011

Este necesară adoptarea „Statutului profesiei de mediator”!


Profesia de mediator este o profesie liberală în care membrii săi, conştienţi de puterea autodeterminării, sunt organizaţi în asociaţii profesionale locale şi naţionale, însă, ca la alte profesii liberale, rămâne valabilă nevoia de delimitare a atribuţiilor operaţional-tehnice care privesc calitatea profesiei de atribuţiile strategice care privesc protejarea statutului mediatorilor.
Experienţa altor profesii liberale[1] ne demonstrează că pe lângă legile proprii de organizare şi exercitare a profesiilor liberale, codurile proprii de etică şi deontologie profesională, hotârârile organelor de conducere autonome, fie că vorbim de profesia de avocat, consilier juridic, notar, executor judecătoresc, practician în insolvenţă, medic, farmacist, arhitect sau de celelalte profesii liberale, elementul comun suplimentar este existenţa unui Statut al profesiei respective care creează premisa preîntâmpinării şi rezolvării problemelor cu care se confruntă respectivele profesii liberale.
Apare astfel ca evidentă necesitatea adoptării de către toate asociaţiile profesionale din domeniul medierii a unui „Statut al profesiei de mediator” care să aibă caracter de suport pentru Consiliul de mediere dar care să devină totodată şi bază pentru constituirea cadrului decizional al corpului profesional al mediatorilor, ca for suprem al profesiei.
Demersuri similare privind necesitatea statutului profesiei au fost semnalate şi anterior[2] întrucât acoperirea acestui „vid statutar” din profesie impune o reacţie corespunzătoare a asociaţiilor profesionale în sensul asumării rolului pe care în au şi anume acela de corp profesional iar noul Consiliul de mediere trebuie să aibă ca punct prioritar de reglementare supunerea spre dezbatere a „Statutului profesiei de mediator” şi realizarea nivelului maxim de control şi reglementare a corpului profesional, absolut necesar în cadrul profesiei .

Pentru cele expuse supra, beneficiind şi de experienţa statutară a celorlalte profesii liberale, în numele Centrului de Mediere Oneşti, în aplicarea art.24 din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, este în curs de elaborare şi, în cel mai scurt timp posibil, va fi supus dezbaterii publice un proiect de Statut al profesiei de mediator, care să reglementeze: principiile şi regulile fundamentale ale exercitãrii profesiei de mediator, organizarea profesiei de mediator, activitatea profesionalã a mediatorului, integritatea profesiei de mediator, pregãtirea şi perfecţionarea profesionalã a mediatorilor, exercitarea în România a profesiei de cãtre mediatorii care au obţinut calificarea profesionalã în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, etc.

CENTRUL DE MEDIERE ONEŞTI
Mediator Robert-Ionuţ CHIRIAC

1.Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 13 ianuarie 2005, Statutul profesiei de consilier juridic, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 29 iulie 2004, Statutul al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, publicat in Monitorul Oficial
Partea I nr. 713 din 26/10/2010, Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, publicat in Monitorul Oficial 678 din 6 octombrie 2010, etc.
2. Constantin-Adi Gavrilă, Marin Pădeanu, Statutul profesiei de mediator, http://www.juridice.ro/138876/statutul-profesiei-de-mediator.html ; Gheorghe Şurtea - mediator Arad, Propunere cu privire la modificarea ROF si a organizarii mediatorilor, www.medieresurtea.ro.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu