Google+ Followers

miercuri, 20 aprilie 2011

OBSERVAŢII PUNCTUALE PRO MEDIERE!


Apariţia articolului "Pro sau contra mediere?" al autoarei Andreea DUMITRESCU pe site-ul www.juridice.ro reclama imperativ formularea unor observatii punctuale PRO MEDIERE:

"Pct.6 Opinia dvs. cu privire la exigenţele impuse intrării în profesia de mediator ca fiind destul de reduse, nu sunt justificate. Într-adevăr orice persoană care are studii superioare si care are o vechime in munca de cel putin 3 ani in orice domeniu poate deveni mediator autorizat, cu conditia absolvirii cursurilor pentru formarea mediatorilor sau a unor studii masterale de profil. Spre deosebire de alte profesii liberale (avocat, notar, executor) care pot fi considerate caste, leguitorul a dorit să lase liberatea intrării in aceasta profesie, cel putin in stadiul incipient al aplicarii medierii in Romania, fara ingradiri suplimentare datorită necesităţii formării mediatorilor. Intrarea în profesie nu garantează şi succesul mediatorului, totul depinzând de abilităţile sale de comunicare, de instrumentele şi tehnicile de care se foloseste in mediere, care ii vor atrage in cele din urma reputaţia şi notorietatea.
Pct.7 Se dovedeşte o necunoaştere a instrumentelor şi tehnicilor cu care lucrează un mediator. Mediatorul mediază orice tip de conflicte, indiferent de natura acestora, scopul său fiind identificarea nevoilor şi intereselor părţilor şi generarea de opţiuni care să conducă la soluţionarea conflictului dintre părţi, fără a urmări în principal rezolvarea naturii juridice a acestuia. Este pe de altă parte necesar, ca orice mediator să aibă cunoştinţe de bază privind legislaţia în vigoare aferentă tipului de litigiu care i se prezintă spre mediere, şi nu neapărat cunoştinţe de specialitate în domeniu. Pentru acestea, potrivit art.22, alin.(2) din Legea nr.192/2006, mediatorul sau mediatorii asociaţi, titulari ai unui birou, pot angaja traducători, jurişti, alt personal de specialitate, precum şi personal administrativ şi de serviciu necesar activităţii de mediere. De asemenea, cu privire la justificarea asertiunii ca avocatii sa fie de drept mediatori, asa cum am mai specificat, acest lucru nu poate fi posibil, facultatea de drept si examenul de primire in profesia de avocat, nu contin materii de pregatire in domeniul analizei si teoriei conflictelor si nici nu confera abilitatile necesare calităţii de mediator. Pentru identitate de ratiune si egalitate de tratament, mediatorii care au studii superioare in domeniul juridic, cu vechime de cel putin 3 ani in specialitate, nu ar avea indreptatirea sa solicite sa fie de drept avocati?
Pct.8 Medierea este într-adevăr o profesie liberală, o activitate de interes public, o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor, care se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile, fără a fi o profesie juridică. Mă întreb cât ne-ar fi de simplu să scriem un articol despre o altă profesie liberală, fără a face parte din ea şi fără a-i cunoaşte meandrele? Care ar fi impactul care l-ar avea oare asupra corpului profesional al profesiei respective?
Pct.9 Acordul de mediere are valoarea unui înscris sub semnătură privată, cuprinde toate clauzele consimţite de părţile care au ajuns la înţelegere şi este redactat de către mediator, cu excepţia situaţiilor în care părţile şi mediatorul convin altfel. Art.55 din lege permite ca în cazul în care conflictul supus medierii prezintă aspecte dificile sau controversate de natură juridică ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul părţilor, poate să solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv. Acordul capătă valoare executorie numai în condiţiile expres prevăzute de art.63 din lege. Prin urmare, reclamă în mod imperativ ca medierea sa fie realizata de catre specialisti cat mai bine pregatiti în domeniul soluţionării conflictelor, pentru orice alt domeniu specializat mediatorul putând solicita puncte de vedere de specialitate.
Birou de Mediator – Robert-Ionuţ CHIRIAC"

Sursa articol:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu