Google+ Followers

sâmbătă, 22 septembrie 2012

Întâlnirea periodică a mediatorilor din judeţul Bacău - 22.09.2012

CENTRUL REGIONAL DE MEDIERE BACĂU Inscrisa in Registrul National de Evidenta al Organizatiilor in Domeniul Medierii – Sectiunea I – Asociatii Profesionale in domeniul medierii – pozitia 25 Sâmbătă, 22.09.2012, la ora 11,00, în locaţia CENTRULUI REGIONAL DE MEDIERE din Bacău, str. Oituz, nr. 17, etaj 2, mediatorii autorizaţi au fost invitaţi să participe la intalnirea periodică a mediatorilor din judetul Bacău, pentru discutarea problemelor specifice profesiei şi socializării între membri într-un cadru amical. În prezenţa Consiliul Director al CENTRULUI REGIONAL DE MEDIERE BACĂU (ACRMB) au fost discutate urmatoarele subiecte: 1. Prezentarea de catre Dl.Cătălin Gaman, reprezentantul nostru in Comisia consultativa, a formei Statului profesiei de mediator, propusă de asociaţiile profesionale din Iaşi şi Ploieşti; 2. Prezentarea si discutarea Ghidului de informare gratuita si a procesului - verbal de informare pentru instituirea unei practici unitare; 3. Discutarea posibilitatilor de a extinde Birourile de informare şi in incinta Judecatoriei Onesti, Moinesti si Buhusi; 4. Discutarea formelor de publicitate ce urmeaza sa le aplicam in vederea promovarii medierii. În urma discuţiilor purtate, concluziile desprinse în urma întâlnirii le rezumăm la următoarele puncte: 1. S-a luat act de aplicarea art.2, alin.(1) din Legea nr.115/2012 privind obligativitatea mediatorilor pentru informarea gratuită, începând cu data de 01.10.2012, precum şi de aplicarea art.60, alin.(1) din Legea nr.115/2012 privind obligativitatea păţrţilor de a face dovada apelării la un mediator autorizat, începând cu data de 09.01.2013 şi s-a evidenţiat necesitatea aplicării unei ghid de informare gratuită şi unui model de proces-verbal de informare, aplicabile unitar la nivelul judeţului Bacău; 2. Comisia Juridică din cadrul ACRMB a stabilit ca termen de elaborare a formei finale a Ghidului de informare gratuita si a procesului - verbal de informare pentru instituirea unei practici unitare, data de 26.09.2012; 3. Comisia Juridică din cadrul ACRMB a stabilit ca termen de elaborare a Statutului profesiei de mediator, propus Consiliului de Mediere din partea ACRMB, data de 06.10.2012 şi termen de elaborare a formei finale data de 13.09.2012; 4. Elaborarea unei invitaţii către Centrul de Mediere Bacău, Camera Mediatorilor, Colegiul Mediatorilor şi UNMR-Filiala Bacău în vedere colaborării şi concentrării eforturilor comune pentru aplicarea dispoziţiilor privind procedura medierii, prevăzută de Legea nr.192/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Transmiterea unei adrese către toţi mediatorii autorizaţi din ACRMB cu privire la necesitatea tipăririi şi achiziţionării pliantelor de informare şi prezentare a avantajelor medierii. Detalii cu privire la activitatea asociaţiei se regăsesc pe site-ul ACRMB www.mediatoribacau.ro sau prin mail la adresa de e-mail: secretariatacrmb@yahoo.com . Mediator, Robert-Ionut Chiriac

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu